731-437-820 (032) 215 63 25
ODWODNIENIA LINIOWE PRODUCENT ODWODNIEŃ LINIOWYCH Odwodnienie liniowe Odwodnienia liniowe betonowe

Odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych Odwodnienie liniowe odwodnienia polimerobetonowe

Producent odwodnień liniowych.

ODWODNIENIA LINIOWE
odwodnienia betonowe odwodnienia polimerobetonowe Odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych odwodnienia polimerobetonowe Odwodnienie liniowe

Odwodnienia liniowe

 

Odwodnienia liniowe betonowe to sprawdzony i popularny w budownictwie obiektowym i drogowym sposób na skuteczne odprowadzanie wody opadowej z obiektów infrastruktury budowlanej i komunikacyjnej. Odwodnienia liniowe instalowane są wzdłuż ciągów komunikacyjnych takich jak estakady, łącza komunikacyjne oraz obwodnice i fragmenty autostrad gdzie nie możliwe jest skorzystanie bezpośrednio z pobocza w celu odprowadzenia wody upadowej z powierzchni użytkowej jezdni (nawierzchnia asfaltowa). Odwodnienia liniowe każdy producent oferuje w szerokim wachlarzu asortymentowym, gdyż każdy z miejsc i obiektów wymaga zastosowania odwodnień liniowych o zróżnicowanej wydajności i efektywności odprowadzania liniowego wody. W zależności od tego na jakie obciążenia narażone jest dane miejsce, obiekt czy element infrastruktury, producent odwodnień liniowych oferuje odwodnienia liniowe charakteryzujące się różnymi klasami obciążenia. Typowymi klasami odwodnień liniowych biorąc pod uwagę oparcie o polską normę PN-EN 143, w Polsce produkuje się odwodnienia liniowe od klasy A15 do klasy D400. Klasa A15 to `najlżejsza" z klas, jej dopuszczalne obciążenie wynosi maksymalnie do 1.5 tony. Takie korytka odwadniające producent oferuje i przeznacza głownie do użytku przydomowego (odwodnienia liniowe wjazdów do garaży, odwodnienia podjazdów koło posesji mieszkalnej czy użytkowej). Odwodnienia liniowe w klasie najlżejszej czyli A15 z powodzeniem zainstalować można w celu odprowadzania wody deszczowej z wszelkiego typu i rodzaju chodników (ruch pieszy), deptaków i traktów na których odbywa się pieszy bądź też rowerowy ruch mieszkańców danego obszaru. Lekką klasę odwodnień liniowych instaluje się wzdłuż ścieżek rowerowych czy innych obiektach o przeznaczeniu i typu sportowego takiego jak wszelkiego rodzaju boiska sportowe, place zabaw dla dzieci, tereny rekreacyjne zielone (deptaki, parki i skwery) oraz dojazdach i podejściach do obiektów użyteczności publicznej (obiekty handlowe i usługowe, ogródki przy obiektach gastronomicznych). Odwodnienia liniowe betonowe czyli systemy odwodnień klasy A15 stosuje się w miejscach nienarażonych na ruch kołowy samochodowy (za wyjątkiem prywatnych posesji o ruchu aut osobowych - podjazdy do garaży). Lekkie odwodnienia liniowe najlżejszej klasy obciążenia A15 wykonywane i produkowane są nie tylko z betonu. Producent odwodnień liniowych oferuje również odwodnienia liniowe wykonywane z tworzyw sztucznych. Przewagą odwnodnień liniowych wykonywanych z tworzywa jest szereg ich cech takich jak mała gęstość i lekka waga. Estetyka wykonania również w dużym stopniu przemawia za ich wyborem (w zależności od miejsca instalacji i montażu). Odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych są również mniej narażone na korozję (związaną z zasoleniem w okresie zimowym oraz w erozją powodowaną przez zamarzającą wodę podczas nagłych zmian temperatur w okresach od jesieni do wiosny). Mniejsza waga odwodnień liniowych ułatwia zarówno ich transport, przewóz a także przenoszenie i montaż oraz instalację na terenie odwadnianej inwestycji. Stosowane przez producenta odwodnień liniowych tworzywo sztuczne z którego są wykonywane systemy odwodnień liniowych jest także odporne na destrukcyjne i korozyjne działanie oraz wpływ wszelkiego typu agresywnych substancji które występować mogą na obszarze takich obiektów jak różnego typu zewnętrze i zabudowane myjnie samochodowe, pralnie chemiczne czy różnego typu zakłady produkcyjne w których wody ściekowe mogą być w mniejszym bądź większym stopniu narażone na zanieczyszczenie chemiczne wszelkiego rodzaju szkodliwymi substancjami. Odwodnienia liniowe stosuje się wówczas do odgrodzenia danego obiektu od zewnętrznego środowiska naturalnego, dzięki czemu wytwarzane przez nie zanieczyszczone ścieki są bezpiecznie odprowadzane i magazynowane w izolowanych zbiornikach po czym poddawane oczyszczaniu i recyklingowi. Materiał z których produkowane są korytka odwadniające z tworzywa, cechuje wysoka odporność na działanie zarówno czynników atmosferycznych (czynniki pochodzenia naturalnego) jak też na działanie czynników pochodzących z działalności gospodarczej człowieka (wszelkiego rodzaju kwasy, zasady i sole). Dlatego też odwodnienia liniowe wykonywane z tworzywa stosuje się instaluje się w obiektach i inwestycjach o podwyższonych wymogach sanitarnych. Koryto odprowadzające wodę wykonywane jest z wysokiej jakości polipropylenu, natomiast saowanej aż do kratek wykonanych ze stali nierdzewnej - tego typu kratki mają zastosowanie w przypadku odwodnień liniowych o większych klasach obciążeniowych). Wszystkie produkowane przez firmę Markpol odwodnienia liniowe posiadają klasy obciążeniowe deklarowane przez polską normę PN-EN 1433. Polipropylenowe odwodnienia liniowe instaluje się szeroko pojętym budownictwie mieszkaniowym jak również przemysłowym. Odwodnienia liniowe polipropylenowe posiadają kolejną istotną cechę - mianowicie niespotykaną trwałość oraz odporność na różnego typu uszkodzenia mechaniczne. Ze względu na modułową konstrukcję, istnieje możliwość elastycznego konfigurowania ciągów odwodnień o skomplikowanym kształcie. Łączone metodą zakładkową (tak zwany piórowpust) odwodnienia liniowe plastikowe można szybko i w łatwy sposób instalować na obiekcie o skomplikowanym obrysie. Produkowane systemy odwodnień liniowych z tworzywa sztucznego przygotowane są do prostego krzyżowania przebiegów odwodnienia (trzy integralne punkty przyłączania odwodnień i korytek bocznych). Oprócz tego odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych dysponują trzema punktami przyłączenia pionowego odpływu spustowego. Materiał jakim jest polipropylen, daje możliwość aby powierzchnia dna korytek odwadniających nie była porowata. Gładkość dna odwodnienia liniowego istotnie wpływa na nieosadzanie się różnego typu osadów. Ma to z kolei korzystny wpływ na samą późniejszą obsługę kanałów odwadniających. Odwodnienie liniowe plastikowe nie trzeba tak często czyścić gdyż wszelkie stałe zanieczyszczenia z łatwością transportowane są wraz z prądem wody poza odwadniany obiekt. Niska masa własna modułów systemu odwodnień liniowych z tworzywa sztucznego zapewnia instalatorom komfortową i szybką pracę montażową. Aby zapewnić trwałość i długą żywotność instalacji i systemów odwodnień liniowych tworzywowych, wymaga się skonstruowanie betonowej ławy nośnej dla korytek odwadniających. Odwodnienia linowe z tworzywa sztucznego muszą być zainstalowane na ławie o różnej grubości zależnej od klasy obciążeniowej jaka opisue dane odwodnienie liniowe. Grubość ta wynosi od 80mm (w przypadku klasy A15) aż do 150mm (odpowiednio dla odwodnień z klasy C250.) Producent koryt betonowych z blachą do odwadniania obiektów narażonych na większe obciążenia przewidział odwodnienia liniowe kolejnej klasy, mianowicie klasy B123 o dopuszczalnym obciążeniu jednostkowym wynoszącym do 12,5 tony. Tego typu systemy odwodnień liniowych instalowane są i stosowane przez inwestorów w celu usprawnienia odprowadzania wód opadowych z typowych dróg i jezdni o mieszanym ruchu samochodowym (samochody osobowe i ciężarowe) jak również średnie i duże parkingi przy centrach i galeriach handlowych, stacjach benzynowych oraz różnego typu obiektach użyteczności publicznej (usługowe i handlowe), firmy i instytucje gdzie występuje bezpośredni dojazd dla typowego ruchu kołowego z włączeniem ruchu pojazdów ciężarowych. Miejsca narażone na zalanie bądź podtopienie w strefach występowania nagłych i obfitych opadów atmosferycznych wymagają szybkiego, skutecznego ale też efektywnego i taniego sposobu na bezobsługowe odprowadzanie wody i osuszanie wyżej wymienionych obiektów. Dlatego odwodnienia liniowe oprócz klas obciążeniowych różnią się od siebie również kolejną cechą jaką jest efektywna przepustowość korytek odwadniających. Oprócz szerokości, która wynosi od 150 do 300 mm, odwodnienia liniowe posiadają również różne wysokości (głębokości koryt betonowych z kratką). Parametr ten wynosi od 90 mm (odwodnienia liniowe płytkie) do 250mm (odwodnienia liniowe głębokie). Odwodnienia liniowe betonowe z przeznaczeniem do istalacji w obiektach i infrastrukturze narażonej na ruch kołowy i maszynowy o jeszcze większej masie mogą występować w kolejnej klasie jaką jest według polskiej normy klasa C250. Systemy odwodnień liniowych kategoryzowane jako klasyfikacja C250 według standardów znoszą obciążenia sięgające do 25 ton. Te niezwykle wytrzymałe koryta odwadniające dopuszczają ruch samochodów dostawczych i lżejszych pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych. Stosuje się je do skutecznego odprowadzania wody opadowej jak i pochodzącej z topniejącego śniegu z obszarów przykrawędziach dróg, jezdni a także chodników i pobocza infrastruktury drogowej miejskiej i pozamiejskiej. Z powodzeniem znajdują one zastosowanie do odprowadzania opadu z placów parkingowych a także centr handlowych. Aby zapewnić jeszcze większą wytrzymałość i odporność na jeszcze większe obciążenia, a także aby osuszać miejsca o dużym i bardzo dużym natężeniu cieżkiego ruchu kołowego, stosuje się odwodnienia liniowe betonowe klasyfikowane w standardzie D400. D400 to najcięższa klasa odwodnień liniowych betonowych, która wytrzymuje bardzo duże obciążenia punktowe sięgające nawet 40 ton. Systemy odwodnień liniowych tej klasy bardzo dobrze znajdują zastosowanie w obiektach o wzmożonym ruchu pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych i rolniczych. Dlatego instalowane są przy różnego typu centrach logistycznych (transport i przeładunek ciężarowy), parkach maszynowych maszyn budowlanych i rolniczych a także parkingach dla tirów, zajazdach czy obiektach o charakterze sportowym gdzie występuje doraźnie bądź często wzmożony ruch ciężkich pojazdów kołowych. Każda z klas systemu odwodnień liniowych wykonywanych z betonu posiada zależnie od przeznaczenia kratkę (pokrywę) ściekową wykonaną z różnego rodzaju materiału. Najlżejsze odwodnienia liniowe dysponują pokrywą wykonaną z blachy ocynkowanej, kratki z tworzywa sztucznego bądż też ciężkiej żeliwnej kraty (żeliwo szare) w przypadku klas o większej nośności i wytrzymałości.

Odwodnienia liniowe

Odwodnienia liniowe są bardzo użyteczną formą odprowadzania wody powierzchniowej. Te z pozoru prosto wyglądające odwodnienia są niezastąpionym elementem każdej drogi. Celem odwodnienia liniowego jest przyjmowanie wody opadowej spływającej po kostce brukowej, aby ta nie gromadziła się na jej powierzchni. Ponadto woda w naturalny sposób spływa z chodnika, szukając sobie najniższego poziomu terenu, gdzie mogła by się gromadzić podczas obfitych opadów deszczu czy też roztopów. Powodowałoby to przesiąkanie do gruntu, a przy większej ilości wody to postawania kałuż czy też błota. Dlatego ważne jest, aby w czasie budowy obiektów, które są narażone na gromadzenie się wody odpowiednio rozplanować spływy. Odwodnienia liniowe także możemy spotkać przy garażach, myjniach samochodowych, obiektach przemysłowych, obiektach produkcyjnych, parkach, placach zabaw, terenach wokół szkół oraz co raz częściej w łazienkach. Warto zamontować odwodnienie liniowe przed wjazdem i wejściem do domu. W przypadku łazienki zamiast zwykłego brodzika prysznicowego zatykanego korkiem, modnym aspektem domowych łazienek stały się proste formy odwodnienia. Są one bardzo eleganckie, a przy tym dyskretne dodając łazience dodatkowych walorów estetycznych. Takie rozwiązanie prysznica w łazience jest dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych, ponieważ nie muszą one pokonywać bariery podczas wchodzenia pod prysznic. Ścianką dzielącą natrysk od reszty powierzchni łazienki może być prosta ścianka ze szkła albo liksfera, aby woda mogła spokojnie trafiać do odwodnienia i nie rozchlapywała się po całej łazience. Pomimo, iż czas brania prysznica jest o wiele krótszy niż kąpiel w wannie, mycie kabiny prysznicowej nie jest w cale prostym zadaniem. Początkowo gładka i lśniąca powierzchnia brodzika z czasem staje się szara i mało efektowna. Poprzez nowoczesne rozwiązania prysznicowe miejsce gdzie możemy wziąć prysznic staje się bardziej higieniczne, a odwodnienie liniowe bardzo nam w tym pomaga. Montowane jest ono w podłodze. Jednak przed uprzednim zamontowaniem, musimy określić dokładnie gdzie ono będzie się znajdowało, by glazurnik mógł wykonać odpowiednie prace. Przy ustalaniu instalacji kanalizacyjnej musimy pamiętać o odwodnieniu liniowym. Aby woda mogła swobodnie spływać, należy wykonać odpowiedni spadek w kierunku odwodnienia. Powinien on wynosić minimum 1 %. Bardzo ważnym punktem przy montowaniu odwodnienia liniowego jest wypoziomowanie korytka odwodnienia w każdym kierunku, to znaczy wzdłuż i wrzesz. Jest ono wyposażone w specjalne nóżki dzięki, którym wypoziomowanie staje się bardzo proste. Po odpowiednim ułożeniu elementów całość możemy zalać betonem pamiętając, aby jego wysokość była dopasowana do końca opaski uszczelniającej wraz z odpowiednim spadkiem. Całość należy zagruntować, a następnie uszczelnić folią przeciwwilgociową. Potem układamy płytki podłogowe pamiętając o odpowiednim spadku, zapewniającym nam odpowiedni spływ wody. W tym pomoże nam jastrych betonowy, na który zostaną ułożone płytki na kleju. Płytki podłogowe powinny być tak ułożone, ale ruszt znajdował się około 2 mm pod nimi. Płytek nie można układać do samego wpustu, tylko odsunąć je na odległość fugi. Dla lepszego uszczelnienia musimy użyć silikonu przeznaczonego specjalnie do łazienek, który działa grzybo- i bakteriobójczo. Nieodpowiedni silikon po jakimś czasie stanie się gumowaty i pojawią się na nim brzydkie osady, a najgorszym przypadku odspoi się od powierzchni wpustu. Materiałem użytym do produkcji rusztów jest stal szlachetna, która jest odporna korozyjne działanie wody. Bogaty asortyment wzorów rusztów pozwoli nam na odpowiednie się go do dowolnej aranżacji i stylu łazienki. Odwodnienie liniowe poza budynkami dzielą się na różne rodzaje, a ten podział jest uzależniony od materiału z jakiego zostało wykonane korytko. Możemy mieć do czynienia z korytkami odwadniającymi wykonanych z betonu, polimerobetonu, z betonu wzmacnianego poprzez połączenie go z włóknem szklanym, żelbetowe, żeliwa, stali nierdzewnej oraz staliwa. Śmiało można stwierdzić, że odwodnienia liniowe z polimerobetonu są nowszym i lepszym rozwiązaniem niż odwodnienia betonowe chociaż ze względu na mniejszy ciężar i lepszą wytrzymałość. Sam polimerobeton jest materiałem powstałym poprzez połączenie kruszywa, żywicy syntetycznej oraz dodatkowych składników. Przy tworzeniu korytek odwadniających z betonu, materiałem spajającym mieszankę jest cement, który w przypadku polimerobetonu został zastąpiony żywicą syntetyczną. Dzięki czemu powierzchnia nie jest szorstka i łatwiej przez nią przepływa woda, na ścianach rynien nie osadzają się niepotrzebne roślinne zanieczyszczeniami, a sama konstrukcja umieszczona w ziemi jest bardziej odporna na czynniki chemiczne. Polimerobeton jest nienasiąkliwy, poprzez co jest odporny na niskie temperatury. Poza tym posiada lepsze cechy wytrzymałościowe niż sam beton. Ma większą wytrzymałość na ściskanie oraz rozciąganie. Nie przewodzi prądu elektrycznego. Przy jego obróbce nie musimy wykorzystywać ciężkiego sprzętu oraz przez to, że jest o wiele lżejszy niż beton łatwiej jest go zamontować oraz podnosić. Jak wiemy każda droga posiada swoją klasę obciążenia, dlatego też kolejną zaletą odwodnień liniowych z polimerobetonu jest możliwość jego montażu przy każdej klasie obciążenia drogi. Nawierzchnię możemy użytkować już po jednej dobie po zamontowaniu, czego na pewno nie moglibyśmy zrobić przy odwodnień z betonu. Ponadto system ten cechuje się dużą szczelnością, więc zanieczyszczenia spływające wraz z wodą nie wsiąkną w grunt. Przy wymianie odwodnienia liniowego nie musimy się martwić o ekologie, ponieważ jest to materiał w pełni nadający się do utylizacji. Korytka odwadniające wykonane ze stali nierdzewnej znajdują swoje zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym. Są one odporne na działanie kwasów, zasad oraz innych chemicznych substancji, które mogły by doprowadzić do ich zniszczenia. W przypadku odwodnień liniowych które są odporne na działanie kwasów do ich składu materiałowego oddawany jest tytan. Dodatkowymi składnikami jest nikiel oraz chrom. Więc jest to materiał bardzo wytrzymały, który jest odporny na działanie wysokich temperatur. Przy budowie odwodnienia liniowego usytuowanego na zewnątrz pomieszczenia musimy pamiętać o tym, że im większy będziemy mieć spadek terenu na danej powierzchni tym zbierzemy większą ilość wody. Najlepszy spadek wacha się w przedziale od 2 do 3 promili. Oczywiście samo korytko również musi mieć swoje pochylenie by woda mogła spływać do ciągu odwadniającego. Przystępując do prac wykonawczych musimy najpierw odpowiednio przygotować podłoże. Po wykopaniu wystarczającego dołu należy dobrać ilość, wysokość betonu ja jakim będzie opierało się nam korytko. Jest to uzależnione od klasy drogi. Im większa klasa drogi tym bardziej wzrasta wymagana wysokość betonu oraz zwiększa się jego klasa wytrzymałościowa, co jest uzasadnione większym naciskiem na odwodnienie liniowe. Obramowanie z betonu na który nakładane jest korytko nosi nazwę pierścienia betonowego. Korytka odwadniające mogą mieć dwa kształty, albo ze spadkiem, albo płaskie. To jakie korytko powinnyśmy wybrać jest uzależnione od tego czy działka posiada spadek oraz całkowitej długości odwodnienia liniowego, który chcemy wykonać. Przy działce płaskiej powinniśmy wybrać korytka ze spadkiem, ponieważ to one uformują naturalny spadek, dzięki któremu woda będzie mogła swobodnie przepływać. Jednak gdy działka posiada już pochylenie wystarczy zamontować na niej korytka płaskie. Innym rozwiązaniem przy działkach bez naturalnego spadku jest układanie korytek w sposób kaskadowy. Polega on na układaniu płaskich korytek w sposób schodkowy zapewniający równomierne spływanie wody. Korytka odwadniające są ze sobą łączone dzięki czemu tworzą ciąg kanalizacyjny. Powinny one być tak założone, aby ruszt który będzie przykrywał korytko był około pół centymetra poniżej poziomu przyszłej nawierzchni. Sam ruszt jest najbardziej zewnętrznym elementem odwodnienia liniowego. To właśnie on pozwala na bezpieczne przejeżdżanie przez korytka odwadniające. Można go zamocować do korytka za pomocą zatrzasków lub śrub. Ruszt może być wykonany z polimerobetonu, tworzyw sztucznych, stali lub żeliwa. Co więcej nie dopuszcza, aby jakiekolwiek większe zanieczyszczenia dostały się do korytka. Na nim pozostają liście, większe kamienie, które z pewnością nie spowodują zmniejszenia przepływu wody w korytku. Przed samym wejściem do domu możemy również zamontować sobie wycieraczkę, do której będzie wpływała woda. Dodatkowym, wartym polecanie elementem, który możemy zastosować w naszym  domu są wpusty rynnowe. Umożliwiają one na spływ wody z rynny bezpośrednio do odwodnienia liniowego wyglądając do tego bardzo elegancko. Cena takiej inwestycji jest uzależniona od wielu czynników. Niewątpliwie najważniejszym czynnikiem jest miejsce, w którym będzie realizowane odwodnienie liniowe. Im wyższa klasa drogi, tym materiał jest droższy. Poza tym materiał z jakiego zostanie wykonane odwodnienie oraz jego długość również wpływają na całkowity koszt. O budowie odwodnienia liniowego powinniśmy pomyśleć w trakcie budowy dojazdu do posesji. Dobrze wykonane odwodnienie pozwoli nam na komfortowe korzystanie z terenu naszej działki. Wyspecjalizowane firmy pomogą dobrać odpowiedni system oraz zrealizować go w taki sposób abyśmy byli z niego zadowoleni. Dzięki nim żadna ulewa nie będzie nam straszna. Również można stwierdzić, że ten system jest korzystny dla pieszych oraz kierowców. Tym pierwszym będzie zapewniony komfort podczas deszczu, ponieważ nie będą musieli już chodzić po wodzie stojącej na chodnikach. Ponadto dobre odwodnienie prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Woda zgromadzona na powierzchni drogi, podczas hamowania pojazdu może mieć tragiczne skutki dla prowadzącego oraz pasażerów. Odwodnienia liniowe nie tylko wpływają na estetykę otoczenia, poprzez zbieranie niepotrzebnej wody, ale również niewątpliwie na nasze bezpieczeństwo. Odwodnienia liniowe - zastosowanie

 

 
 
 
 
Odwodnienie liniowe

Odwodnienia liniowe

betonowe

odwodnienia plastikowe

Stosowanie odwodnień liniowych pozwala na kontrolowane zbieranie wody z powierzchni ziemi utwardzonych różnymi materiałami trwałymi (beton, kostka brukowa itp.). Różne klasy obciążeń pozwalają na stosowanie odwodnień w rozmaitych miejscach w strefie ruchu pieszego i rowerowego, na obszarach zielonych, przy wjazdach do parkingów w strefach przemysłowych. Klasy obciążeń informują nas o możliwości zastosowania danego rusztu, kratki i pokrywy w określonych miejscach. Klasa A15 to ciężar dopuszczalny 15,0 KN, B125 to 12,5 KN, C 250 to 25,0 KN. W oparciu o normy PN-EN 1433 zastosowanie klas obciążeń wygląda następująco: A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe. B125 – drogi dla samochodów osobowych, parkingi, strefy ruchu pieszego. C250 - parkingi, pobocza, ulice, place przeładunkowe. D400 - drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe dla hurtowni np. budowlanych.

 
zobacz ofertę

Odwodnienia liniowe

z tworzyw sztucznych

odwodnienia polimerobetonowe
Jesteśmy również producentem odwodnienia liniowego z tworzywa sztucznego. ze względu na swoje zalety, m.in. mała gęstość, odporność na korozję oraz niezbyt wysokie koszty wykonania znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu . Materiał z którego są wykonane sprawia że są estetyczne i lekkie, co ułatwia montaż i transport. charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w ściekach np. szpitali, pralni, zakładów chemicznych. Kanały odwadniające wykonane z tworzyw stosuje się wszędzie tam gdzie są wymagane podwyższone wymogi sanitarne. Najczęściej stosowane na zewnątrz budynków m.in. wzdłuż krawędzi, na parkingach, ogrodach czy tarasach. Posiadają dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych i chemiczną na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych.
 

 

 

 

zobacz ofertę
odwodnienia betonowe
PRODUCENT ODWODNIEŃ LINIOWYCH

Odwodnienia liniowe

polimerobetonowe

odwodnienia betonowe

Kanały polimerobetonowe wyprodukowane są z ulepszonej mieszanki poliestrowej, żywicy i kruszywa kwarcowego. Polimerobeton jest nowoczesnym produktem wysoce mechanicznie i chemicznie odpornym. Ze względu na swoje właściwości polimerobeton jest o wiele bardziej odporny od betonu tradycyjnego.

 

 
zobacz ofertę

Pozostałe

produkty

ODWODNIENIA LINIOWE
Firma Markpol na polskim rynku budowlanym działa od 1989 roku. W początkowej fazie działalności gama produktowa obejmowała kostkę brukową oraz galanteriębetonową taką jak ażury, obrzeża, płytki betonowe, gazony, palisady oraz cieki wodne. Obecnie specjalnością firmy Marpol są systemy odwodnień liniowych wykonywane z betonu, polimerobetonu oraz tworzyw sztucznych. Klasy odwodnień betonowych prezentują się w zakresie od A15 do F900, znów klasy odwodnień z tworzyw sztucznych zawarte są w przedziale A15 do C250. Wszystkie materiały używane w produkcji systemów odwodnień liniowych są zgodne z normą europejską PN-EN 1433:2005. Odwodnienia liniowe zapewniają szybkie i skuteczne odprowadzenie wody i substancji płynnych z różnych powierzchni użytkowych. Kanały odwadniające firmy Markpol znajdują zastosowanie w wielu inwestycjach zarówno przeznaczonych dla klientów indywidualnych o mniejszym natężeniu obciążeń jak i klientów biznesowych posiadających zakłady produkcyjne, stacje benzynowe, wielkopowierzchniowe parkingi, place budowlane i inne obiekty infrastruktury budowlanej nastawionej na dużą częstotliwość użytkowania. Stale zwiększające się potrzeby rynku zainicjowały proces produkcji odwodnień wykonywanych z polimerobetonu. Tym samym Markpol w swojej ofercie posiada najwyższe jakościowo systemy odwodnień liniowych, przeznaczonych do stosowania w miejscach narażonych na niebezpieczne substancje chemiczne, skrajne warunki atmosferyczne.

 

zobacz ofertę
Odwodnienia liniowe betonowe
ODWODNIENIA LINIOWE

Formulrz kontaktowy


* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małgorzatę Klempka prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „MARKPOL” Małgorzata Klempka, REGON 271692746 (dalej: P.P.H.U. „MARKPOL”) w celu realizacji składanych zamówień, zleceń i zawierania umów przez P.P.H.U. „MARKPOL”. Mam świadomość, iż moja zgoda jest dobrowolna i posiadam prawo do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez P.P.H.U. „MARKPOL”

* Informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małgorzata Klempka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. „MARKPOL” Małgorzata Klempka z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (43-502), ul. Legionów 240, tel. +48 32 215 63 25, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, czytaj więcej ...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Małgorzatę Klempka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „MARKPOL” Małgorzata Klempka, REGON 271692746 (dalej: P.P.H.U. „MARKPOL”) w celach marketingowych, w tym otrzymywania informacji handlowych od P.P.H.U. „MARKPOL”. Mam świadomość, iż moja zgoda jest dobrowolna i posiadam prawo do dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Wiem, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych osobowych ze zbioru danych osobowych prowadzonego przez P.P.H.U. „MARKPOL”.

43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Legionów 240


Tel./fax: (+48 32) 215 63 25
Tel. kom. +48 605 646 817

E-mail: biuro@liniowe-odwodnienia.pl

odwodnienia betonowe