Odwodnienia liniowe Warszawa odwodnienia liniowe betonowe

Nasza oferta

 

W naszej ofercie mamy przedewszystkim:

Odwodnienia liniowe Betonowe - poszczególne korytka posiadają klase obciążęń:

  • A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe.
  • B125 – drogi dla samochodów osobowych, parkingi, strefy ruchu pieszego.
  • C250 - parkingi, pobocza, ulice, place przeładunkowe.
  • D400 - drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe dla hurtowni np. budowlanych.

Odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych - produkujemy korytka posiadające klasy obciążeń:

  • A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe.
  • B125 – drogi dla samochodów osobowych, parkingi, strefy ruchu pieszego.
  • C250 - parkingi, pobocza, ulice, place przeładunkowe.

W naszej ofercie znajdują się również inne produkty: jak studzieńki, wycieraczki, czy podmurówki betonow.

 
 
Odwodnienia liniowe Betonowe Stosowanie odwodnień liniowych pozwala na kontrolowane zbieranie wody z powierzchni ziemi utwardzonych różnymi materiałami trwałymi (beton, kostka brukowa itp.). Różne klasy obciążeń pozwalają na stosowanie odwodnień w rozmaitych miejscach w strefie ruchu pieszego i rowerowego, na obszarach zielonych, przy wjazdach do parkingów w strefach przemysłowych.
Klasy obciążeń informują nas o możliwości zastosowania danego rusztu, kratki i pokrywy w określonych miejscach. Klasa A15 to ciężar dopuszczalny 15,0 KN, B125 to 12,5 KN, C 250 to 25,0 KN. W oparciu o normy PN-EN 1433 zastosowanie klas obciążeń wygląda następująco:

A15 – drogi dla pieszych, ścieżki rowerowe, wjazdy do garaży, podjazdy przydomowe.
B125 – drogi dla samochodów osobowych, parkingi, strefy ruchu pieszego.
C250 - parkingi, pobocza, ulice, place przeładunkowe.
D400 - drogi, parkingi dla wszystkich pojazdów, place rozładunkowe dla hurtowni np. budowlanych.

Odwodnienia liniowe Betonowe

Odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych Jesteśmy również producentem odwodnienia liniowego z tworzywa sztucznego. ze względu na swoje zalety, m.in. mała gęstość, odporność na korozję oraz niezbyt wysokie koszty wykonania znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu . Materiał z którego są wykonane sprawia że są estetyczne i lekkie, co ułatwia montaż i transport. charakteryzuje się dużą odpornością na różnego rodzaju agresywne substancje chemiczne zawarte w ściekach np. szpitali, pralni, zakładów chemicznych. Kanały odwadniające wykonane z tworzyw stosuje się wszędzie tam gdzie są wymagane podwyższone wymogi sanitarne. Najczęściej stosowane na zewnątrz budynków m.in. wzdłuż krawędzi, na parkingach, ogrodach czy tarasach. Posiadają dużą odporność na działanie czynników atmosferycznych i chemiczną na działanie kwasów, zasad i soli oraz rozpuszczalników organicznych.

Odwodnienia liniowe z tworzyw sztucznych

Odwodnienia liniowe polimerobetonowe Kanały polimerobetonowe wyprodukowane są z ulepszonej mieszanki poliestrowej, żywicy i kruszywa kwarcowego. Polimerobeton jest nowoczesnym produktem wysoce mechanicznie i chemicznie odpornym. Ze względu na swoje właściwości polimerobeton jest o wiele bardziej odporny od betonu tradycyjnego.

Odwodnienia liniowe polimerobetonowe

Pozostałe Poza systemami odwodnień liniowych betonowych i z tworzyw sztucznych.
Posiadamy również studzienki do korytek klasy A15 oraz B125.
W naszej ofercie znalazła się również wycieraczka, którą można zastosować przed wejściem.

Pozostałe